Informacje


e-mail: ukt[at]amu.edu.pl

Polecamy

Wtorkowe spotkanie - podsumowanie...
piątek, 08 czerwca 2007 10:37
We wtorek, page 5. czerwca br. na Wydziale Matematyki i Informatyki odbyło się spotkanie klubu, na którym został ustalony plan i kierunek, w którym chcielibyśmy, aby nasz klub się rozwijał...

W pierwszej kolejności przedstawiona została propozycja, aby nasz klub zarejestrować w sądzie i automatycznie przemianować go na stowarzyszenie. Działanie to pozwoli nam się w pełni uniezależnić od władz uniwersytetu i da możliwość nieograniczonego reklamowania sponsorów w zamian za dofinansowanie klubu. Pozyskiwanie sposorów będzie jednym z głównych zadań na najbliższy czas...

Projekt został gruntownie przedyskutowany, zostały przedstawione wszystkie "za" i "przeciw", jednak przed ostatecznym sfinalizowaniem naszych planów chcielibyśmy spotkać się z JM rektorem UAM oraz uczelnianym prawnikiem w celu wyjaśnienia niektórych wątpliwości... (o terminie spotkania poinformujemy w najbliższym czasie)

W następnej kolejności został dokonany podział wewnętrzny klubu na tzw. grupy zadaniowe. Każda z grup będzie zajmować się ściśle określonymi zadaniami związanymi z różnymi płaszczyznami działalności klubu i będzie za nie w pełni odpowiedzialna.

Powstały grupy: zajmująca się promocją klubu, organizująca wszelkiego rodzaju wyjazdy i wyprawy oraz odpowiedzialna za kwestie finansowe klubu. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że powyższy podział ma charakter umowny i przynależność do jednej z grup nie wyklucza możliwości współpracy z innymi grupami.

 

Na zakończenie, chciałbym podziękować wszystkim za aktywny udział w spotkaniu oraz wyrazić nadzieję, ze zapał i entuzjazm prezentowany przez wszystkich zaowocuje wymiernymi efektami widocznymi już w niedalekiej przyszłości...

Pozdrawiam serdecznie...Smile

Spłochi